Arbetsmetod

– vi bryter ner processen i steg

De flesta projekt genomgår oftast ungefär samma process, vilken kan brytas ner i följande steg.

Steg 1: Platsbesök
Som ett första steg i processen möter vi upp er på platsen för projektet för att diskutera era önskemål samt platsens förutsättningar och möjligheter. Efter mötet skickar vi ett offertförslag för projektet.

Steg 2: idé och program
Utifrån vad som sagts på platsbesöket tar vi fram en lösning som vi presenterar för er i form av volym- och/eller planskisser.

Steg 3: Dialog och eventuella justeringar
Utifrån upprättade ritningar har ni möjlighet att återkoppla angående eventuella ändringar och nya önskemål.

Steg: 4 Bygglov
När vi har kommit fram till en gemensam lösning upprättar vi, om projektet kräver detta, en formell bygglovsansökan med fasad-, sektions-, plan- och situationsritningar som sedan kan skickas in till stadsbyggnadskontoret. För detta steg krävs det en kontrollansvarig och konstruktör, vilka anlitas separat.

Steg: 5 Förfrågningsunderlag
Efter godkänt bygglov tar vi fram nödvändiga ritningar för att projektet ska kunna prissättas och en rimlig tidsplan upprättas av anlitat byggföretag. Dessa ritningar används som underlag för det avtal som upprättas mellan er och byggföretaget som ska bygga projektet. Dessa ritningar innefattar själva byggnaden samt fasta snickerier, ytskikt, produkter och detaljer.

Steg 6: Upphandling
Under detta steg upprättas ett avtal mellan er och det byggföretag ni har valt att samarbeta med.

Steg 7: Uppföljning
Vi bibehåller kontakten med valt byggföretag för att kunna ge råd och input vid oförutsedda händelser eller ändringar som uppståt under själva byggprocessen.

Steg 8: Projektet står färdigt!
När projektet står färdigt görs en formell slutbesiktning av de delar som omfattas av bygglovet av kommunens inspektör. När slutbesiktningen är godkänd lämnas dokumentationen av detta in till kommunen och ni får ett slutbevis, vilket också betyder att projektet nu kan tas i bruk!

Alla projekt behöver inte innefatta alla steg. Vilka steg projektet ska omfatta bestämt utifrån varje enskilt fall.

Några av våra projekt

Radhus

Radhus Under sommaren 2019 ritade vi på ett nytt radhuskoncept där vår [...]

Vill du veta mer? Ring oss: 040-40 00 96