In Projekt

Attefallshus

Det kan rymmas mycket på 25 kvm!

Från och med 2014 är det numera tillåtet för den som har ett en- eller tvåbostadshus att bygga ett komplementbostadshus eller -byggnad om max 25 kvm på sin tomt, d.v.s. ett attefallshus. Utöver detta har man dessutom rätt att bygga en friggebod om 15 kvm på sin tomt.

Ett attefallshus får användas som fritidsbostad, permanentbostad eller som komplementbyggnad, alltså till exempel garage, växthus, bastu eller förråd. Detta ger dig som tomtägare en stor frihet att bygga ett passande komplement till den byggnad som redan står på din tomt. Attefallsreglerna tillåter dessutom i många fall även att man får bygga på mark som annars inte får bebyggas.

Vill man veta mer om vilka regler som gäller kring attefallshus kan man gå in på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Vi på Svedala Arkitektur har flertalet färdiga attefallslösningar, vilka alla rymmer en sovalkov för två, ett sovloft, fullt utrustat och tillgänglighetsanpassat badrum, kök och förvaring. Vi har flertalet färdiga modeller men vi kan givetvis skräddarsy en unik lösning som uppfyller just dina önskemål.

För att göra processen från idé till färdig byggnad så enkel som möjligt samarbetar vi på Svedala Arkitektur och Svedala Bygg. Vi på Svedala Arkitektur hjälper er att upprätta ritningar utefter era idéer och hjälper även till med bygganmälan. Utifrån de ritningar vi har kommit fram till bygger Svedala Bygg byggnadens komponenter på plats i deras egen verkstad. Dessa transporteras sedan till tomten och monteras ihop på plats, vilket garanterar för en snabb och enkel byggnadsprocess.

Boverket utreder i nuläget möjligheten att utöka attefallshustes 25 kvm till 30 kvm. I mars 2020 får vi reda på svaret!

radhus Ritad av Svedala arkitektur