In Projekt

Bokskogen Lodge

I en stenbyggnad från 1800-talet har vi, i och med en varsam renovering, lyckats lyfta fram byggnadens historiska kvalitéer samt inrymma den med flertalet boendeenheter.

Byggnaden tillhör Torups välbevarade bestånd av äldre bostadshus och en varsam renovering har därför varit viktig för att kunna bevara men också göra användning av en arkitekturhistoriskt viktig byggnad. Det stråtäckta sadeltaket med valmade gavelspetsar är kännetecknande för Torups äldre byggnadsbestånd.

Flerbostadshus Ritad av Svedala arkitekturSvedala Arkitektur bygger Ålabod