In Projekt

DAF Showroom

På uppdrag av Nordic Truck Center ritar vi om deras verkstadslokaler till att även rymma kontor och showroom.

Genom att öppna upp fasaden med ett stort glasparti kan vi bjuda in och göra synlig den verksamhet som pågår i byggnaden. Glaspartiet öppnas upp till lokalens fulla takhöjd och blir till ett inbjudande showroom för verksamhetens produkter. I anslutning till showroomet kommer det även inrymmas en butik för reservdelar, kontor och verksamhetens verkstad. Närheten mellan de olika typerna av produktion kommer givetvis kunna främja samarbetet mellan de olika disciplinerna men det blir också ett tillfälle att visa upp var produktionen sker för både kunder och köpare.

I glaspartiet har vi placerat en entré som sträcker sig lika långt utåt som inåt i loka-

lerna. Entrépartiets kubiga design blir en robust kontrast till det lätta glaspartiet.

För att ge fastigheten ett lyft föreslår vi ett byte av fasadmaterial till en stående sinus korrugerad plåt i silver metallic. Portar och övriga detaljer målas i en halvmatt mörkt grå nyans för att kontrastera till den ljusa fasaden.

 

Eftersom fastigheten kommer rymma tre olika företag har silver och grått fått bli ge- nomgående färger för att knyta samman de olika formspråken. Loggor och företagsnamn har därför gjorts i en monokrom variant. I detta förslag har vi tagit fram tre välexponerade skyltningslägen.