In Projekt

Flerbostadshus

I och med en markanvisningstävling i Trelleborg utvecklade vi ett flerbostadshuskoncept där ekologisk och social hållbarhet fick stå i fokus.

Precis på gränsen mellan stad och landsbygd föreslog vi fyra flerbostadshus som tillsammans skapade ett grönt kvarter där de boende skulle kunna känna tillhörighet och gemenskap. Enkla naturmaterial och en funktionell grönska, med fruktträd och odlingsmöjligheter, ger området en lantlig känsla, men nu i stor skala.

I detta projekt var det viktigt för oss att få in ett hållbarhetstänk kring ekologiska och sociala aspekter redan i designprocessen. Vi ritade därför ett kvarter med många gröna ytor, dels för trivsel och av estetiska skäl, men också för att främja den biologiska mångfalden i området. I vanliga fall byggs ofta en sådan bort i tätt bebyggda områden då konventionella ytskick, så som betong, asfalt och takpannor, inte tillåter för varken växter eller insekter att leva där. Att bevara mycket av växtligheten i ett område, och dessutom en varierad sådan, gör det möjligt för växter och djur att i större utsträckning fortsätta leva på platsen.

Valet av trä som fasadmaterial har också mer än enbart estetiska skäl. När trä används som byggmaterial konserverar man den koldioxiddepå som trädet har samlat på sig under sin livstid i och med att den inte kommer frigöras ut i atmosfären genom t.ex. förbränning eller förmultning.

För att uppnå en social hållbarhet i området valde vi att ha en variation av lägenhetstyper. När man blandar stora och små lägenheter får man en större variation bland de boende vilket kan tillföra mycket till platsen. Om man t.ex. tänker sig ett bostadsområde där enbart barnfamiljer bor kan det lätt bli tomt och ödsligt under dagtid då både barn och föräldrar är iväg på arbete eller skola. Men om man däremot introducerar t.ex. pensionärer eller studenter i samma område får man en helt ny nivå av aktivitet under dagens alla timmar.

Vi tror också att det är viktigt att känna sina grannar både för ens trygghetskänsla men också för de sociala vinningarnas skull. Vi ville därför rita in platser i byggnaden där de boende kan träffas. I detta fall fick det vara odlingen som får föra grannarna samman då de delar på och ansvarar för de gemensamma odlingsutrymmena.

radhus Ritad av Svedala arkitekturBokskogen Lodge Ritad av Svedala arkitektur