In Projekt

Lagerbyggnad

Som ett komplement till Svedala Byggs lokaler har vi ritat och byggt ett nytt lager och industribyggnad. I detta projekt lät vi byggnadens estetiska värden väga lika tungt som dess funktionella, något som kanske inte är så vanligt för en industribyggnad.

Till fasaden valde vi att använda oss av en obehandlad lärkpanel som över tid kommer att gråna. Byggnadens form är mycket enkel och avskalad men i och med dess livfulla fasadmaterial känns den inbjudande och är iögonfallande i ett område som i övrigt domineras av plåt och betong.

Byggnaden är indelad i fyra delar om ca 90 kvm, varav en används av Svedala Bygg själva. De resterande tre lokalerna är tänkta att hyras ut till nystartade företag. Som ungt företag kan det vara svårt att hitta en lokal som är lagom stor och till rätt pris. Vi såg potentialen i detta och ser denna byggnad som en möjlighet för nya företag att kunna etablera sig i och förhoppningsvis också växa sig större.

Svedala Arkitektur bygger Ålabod