In Projekt

Nya projekt

Vi blickar hela tiden framåt och vill göra Malmö, med omnejd, till en ännu bättre plats att bo på.

I de flesta tätorter finns det fler som vill bo än vad det finns tillgängliga bostäder och det är främst de med sämre ekonomiska förutsättningar som har det svårast att hitta bostad. Vi skissar därför på möjligheten att bygga prisvärda bostäder som inte gör avkall på bostadskvalitén. Vi letar även efter nya strategier för att kunna bebygga oanvända centrala tomter. En varsam förtätning av stadskärnan kan ha många fördelar så som att de nya bostaderna t.ex. inte kräver någon ny infrastruktur eftersom de byggs på en redan fungerande plats.

Vår största utmaning i detta projekt är att komma på en modell, vilken kan upprepas för att kunna hålla kostnaderna nere men som samtidigt är så pass flexibel att den kan anpassas till en stor variation av tomter.