In Projekt

Ödåkra

I och med en omfattande ombyggnation av Ödåkras centrum, på grund av ett tågspår som ska gå från enkelspårigt till dubbelspårigt, blev vi tillfrågade att skissa på möjligheten för ett flerbostadshus i Ödåkras kärna.

I detta flerbostadshus ser vi möjligheten att kombinera äldreboende och dess tillhörande verksamheter med vanliga hyresrätter. Även i detta projekt ser vi styrkan i att blanda olika åldrar och typer av boende. Verksamheten som kommer med äldreboendet kommer göra att det råder aktivitet i huset under hela dagen och de traditionella lägenheterna kan introducera ett livfullt vardagsliv för de äldre.

Svedala Arkitektur Bygger Villa