In Projekt

Radhus

Under sommaren 2019 ritade vi på ett nytt radhuskoncept där vår ambition har varit att skapa en rik och livfull hemmiljö med få medel. Husens formspråk har därför fått präglas av en enkelhet som berikas av väl valda material- och designbeslut.

Bostädernas planlösning är ämnad att upplevas som varierad, den relativt lilla ytan till trots. Detta möjliggörs av en planlösning som, på flera platser i huset, tillåter fri sikt ut åt både entrésidan och baksidan. Att bibehålla en möjlighet till rundgång på flera ställen har också varit en strategi för att bostaden ska upplevas som mer varierad av den boende.

Planens utformning passar bl.a. barnfamiljer, med det traditionella större sovrumet och tillhörande mindre sovrum men då de mindre sovrummen är lite större än standard tillåter det även andra former av gemensamt boende.

Som fasadmaterial valde vi tegel då vi ser detta som ett hållfast material som kräver lite underhåll och som åldras fördelaktigt. Vi valde även att låta fasaden göra ett litet utskjut mellan bostäderna för att skapa en markör för var det ena hushållet slutar och det andra börjar. Detta utskjut blev även en naturlig avgränsning som tillät oss att använda tegel i två olika nyanser, vilket bidrar till en visuell variation.

Till entrépartierna valde vi obehandlad lärk för att bryta av mot tegelfasadens mer strikta uttryck.

Svedala arkitektur bygger AttefallshusFlerbostadshus Ritad av Svedala arkitektur